image
image

xxxxxxxxx

Voici le xxxxxxxxx.


(Xxxx xxxxxxxx ; xxxxx)
Xxxx = nom xxx
(Flora Helvetica Haupt 2e Edition - xxx)


Prise de vue du 26 septembre.
Page 214